BUTIK

Postkasser

Der findes mange forskellige postkasser, der uanset størrelse og form er en fryd for øjet. Vi forhandler de fleste modeller, med henblik på, at funktionalitet og holdbarhed er en vigtig faktor - ligeledes skal være noget for enhver smag. I forbindelse med køb af en ny postkasse bør man ikke kun se på design og pris. Størrelse, funktion og egenskaber er mindst ligeså vigtige. Ved køb af ny postkasse hos Hardi V kan vi kode postkassecylinderen så den passer til Deres nøgle uden beregning.

Kom forbi butikken og se et udvalg af de mange forskellige postkasser...

Den nye postkasselov 2011

Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v. Brevkassen skal forsynes med navneskilt.

Placering
Enkeltbrevkasser skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (typisk skellet) til den enkelte parcel . Oftest ved ophængning på stolpe, plankeværk el.lign.

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til villaen/rækkehuset. Der må ikke være bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske uden besvær eller gener for postbuddet. Husk, at regn gør grene fra planter tungere, så de kan være til gene, når postbuddet afleverer forsendelserne.

Hvis en bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, når de pågældende er enige om det. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

Brevkassen (brevkasserne) skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

Den nye postlov er stadig under udarbejdelse, men som en del af postloven skal alle brevkasser være flyttet i skel inden udgangen af 2011.